Oleh Fathonah Fitrianti

Perhatikanlah lintasan rasa halus
Perhatikanlah lintasan pemikiran halus
Saat engkau sedang berdoa

Berdoa bukanlah sedang memerintah-Nya
Seakan kau berkata pada-Nya,
“Lakukan ini, sekarang juga
Seperti yang kumau.”
Sungguh, Dia Maha Berkehendak
Bila Dia menghendaki, maka jadilah
Bila Dia tak menghendaki,
maka tiada ada yang terwujud
Berdoalah dengan penuh adab
Berharap Dia berkenan padamu

Berdoa bukanlah sedang mengatur-Nya
Dengan logikamu, seakan kautahu
Kondisi apa yang terbaik
Cara apa yang terbaik
Kapan waktu terbaik

Sungguh, pengaturan-Nya yang terbaik
Jalan pengabulan-Nya kadang tak terduga
Dari arah yang tiada disangka
Berdoalah dengan prasangka baik,
meski kau belum paham
hikmah dan petunjuk di baliknya
Sabar, takwa, dan tawakallah yang Dia pinta

Berdoalah tanpa kepedean akan dikabulkan,
yang disertai kesombongan,
dan rasa menyepelekan
Berdoalah dengan keyakinan Dia Mahabaik
Dengan santun dan rendah hati

Berdoalah tanpa prasangka buruk
dan berputus asa pada-Nya,
merasa berdoa ‘kan sia-sia
Bukankah hal berharga yang diraih ialah
Saat hatimu yang kembali pada-Nya,
bermunajat membangun kedekatan dengan-Nya

Ingatlah, Dia berkata,
“Penuhi janjimu kepada-Ku,
Niscaya Aku ‘kan penuhi janji-Ku kepadamu.”

Berdoalah tanpa memaksa
Seperti rengekan anak yang meronta-ronta
Meminta segera sesuai maunya,
meski tak mengerti apa itu baik baginya

Berdoalah dengan kepercayaan
Dia ingin menjaga dan memberi yang terbaik
Layaknya orang tua pada anaknya,
bahkan kasih sayang-Nya, penjagaan-Nya
melebihi kasih sayang dan penjagaan
orang tua pada anaknya

Berdoalah tanpa rasa mengandalkan doa
yang disertai kelalaian dan kemalasan
Seakan dengan berdoa,
kau akan langsung berubah jadi baik
Tanpa sebuah azzam dan perjuangan

Berdoalah dengan hati bersandar pada-Nya
Bukan bersandar pada kemampuanmu, dirimu
Atau hartamu, usahamu
Atau pasanganmu, orang tuamu
Seakan itu adalah Rabb-mu

Ingat, Allah Swt.-lah Rabb-mu,
Yang Maha Berkuasa dan Menjaga

Berdoalah dengan rasa mengandalkan rahmat-Nya
Dalam setiap tekad dan perjuanganmu
Bukan dengan rasa mengandalkan upayamu,
ibadahmu, atau kebaikanmu
Sebuah rasa kecewa setelah berusaha
Seakan setiap upaya sia-sia
Padahal, tiada kebaikan yang sia-sia di mata-Nya,
bila kauhadapkan pada rida-Nya

Berdoalah dengan adab dan kesantunan
Berdoalah dengan akidah yang lurus
Berdoalah untuk dekat dengan-Nya

Bandung, 31 Januari 2021