Oleh Utami Isharyani

Ketika anak berkuasa atas orang tua
Orang tua penuhi apa pun pintanya
Bertingkah sesuka
Santun entah ke mana
Bakti tidak dikenalnya

Kepala di kaki, kaki di kepala
Petaka itu nyata menyala

Jakarta, 12 Februari 2021