Oleh Fathonah Fitrianti

Tiada api yang menyala bila tiupan itu pada benda yang tiada bara.

Tiada yang terbakar oleh api bila tiada bahan bakar.

Pahami baramu
Pahami bahan bakarmu

Kata, sikap, perilaku yang menyulutmu
Semua hanyalah petunjuk
Bara yang ada di dalam hati
Yang perlu engkau tobati

Bandung, 7 Maret 2021